Algemene voorwaarden

springkasteel-huren.be is een onderdeel van Feestverhuur Limburg. Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden opgesomd, die van toepassing zijn bij iedere huurovereenkomst met Feestverhuur Limburg. We hebben onze voorwaarden kort, leesbaar, en toegankelijk gehouden. Neem dus zeker even de tijd om onze voorwaarden grondig door te nemen.

Update

De laatste update aan onze voorwaarden vond plaats op 26 maart 2017.

Huurovereenkomst

Een springkasteel is voor kinderen tot 14 jaar en niet voor volwassenen.

Het gebruik van een springkasteel gebeurt steeds onder supervisie van een volwassene.

Een springkasteel kan ook beschadigd raken. Daarom zijn puntige en breekbare voorwerpen, speelgoed, vloeistoffen, voedingswaren en schoenen niet toegestaan.

De huurder is verantwoordelijk voor het springkasteel en dat de algemene voorwaarden nageleefd worden.

De huurder verklaart nota genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord bij het huren van een springkasteel met de algemene voorwaarden die een onderdeel zijn van de huur.

Springkastelen dienen geplaatst te kunnen worden op een stabiele maar zachte ondergrond zoals gras. De springkastelen worden bij plaatsing door vertegenwoordigers van het Feestverhuur Limburg verankert.

Bij plaatsing op een verharde ondergrond is de huurder verantwoordelijk voor de verankering.

De betaling is contant en vindt plaats bij levering van het springkasteel. Indien de betaling plaats vindt na facturatie (enkel mogelijk in overleg) dient deze plaats te vinden binnen 14 dagen na datum.

De huurder is steeds verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en voor de veiligheid van de gebruikers tijdens de huurperiode. De verhuurder kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en ongevallen aan derden.

De huurder is ten tijde van de huur verantwoordelijk voor de gehuurde items. Diefstal en schade is derhalve ten laste voor de huurder en worden dusdanig verrekend.

De blazer en de luchttoevoer dienen ten alle tijde vrij te zijn en mogen niet afgedekt worden.

Hou ermee rekening dat er rond het springkasteel nog minstens 1 meter vrij is en dit om de bewegingen van het kasteel op te vangen tijdens gebruik.

Bij huur van meerdere dagen dienen de springkastelen en blazers droog opgeslaan te worden en beschermd te worden tegen weersinvloeden maar ook tegen gedierte zoals muizen etc..

Gehuurde objecten mogen onder geen enkele voorwaarde doorverhuurd worden.

Opgestelde springkastelen mogen nooit door de huurder verplaatst worden en dit om beschadigingen te voorkomen.

Na gebruik worden de gehuurde objecten gezamenlijk geïnspecteerd op schade en correct gebruik. Kosten volgend uit schade en/of foutief gebruik worden verrekend. Tevens zal de borg niet uitgekeerd worden.

De borg bedraagt 100€ per springkasteel en dient bij levering betaald te worden. Deze wordt terugbetaald bij ophaling van het springkasteel, uitgezonder bij schade.

elke defect dient aan de verhuurder onmiddellijk gemeld worden. Het springkasteel kan tevens niet verder gebruikt worden. Enkel in onderling overleg tussen huurder en verhuurder kan hier vanaf geweken worden.

Het is verboden op de springkastelen te klimmen (muren, daken etc..) en dit om beschadigingen te voorkomen.

Het gebruik van een springkasteel is niet toegestaan tijdens slecht weer zoals onweders en stormen.